Adresa redacţiei: Str. Bulevardul Victoriei nr. 3-5, Email: redactie@realitateadorohoiana.ro, Telefon: 0331.402.010
Vezi cum funcţiona CARACATIŢA de la APIA Botoşani! DNA-ul cere arestarea unora dintre suspecţi. Târzioru şi Epuraş sub control judiciar
Data 24.09.2014 - 16:59:30
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus punere în mişcare a acţiunii penale și reţinerea, pentru 24 de ore (începând de la data de 23.09.2014, ora 20:15 până la data de 24.09.2014, ora 20:15) a inculpatului ZAHARIA LIVIU STELIAN, director executiv al Centrului Judeţean Botoşani din cadrul A.P.I.A, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu cu obţinerea de foloase necuvenite, în formă continuată şi luare de mită;
DISTRIBUIE           

- reţinerea, pentru 24 de ore (începând de la data de 24.09.2014, ora 01,40 până la data de 25.09.2014, ora 01,40) a inculpatului TINCU GABRIEL, șef Serviciu Măsuri Speciale și IT al aceleiaşi instituţii, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinerea de foloase necuvenite în formă continuată;
-reţinerea, pentru 24 de ore (începând de la data de 23.09.2014, ora 23,45 până la data de 24.09.2014, ora 23,45) a inculpatului FARAON GHEORGHE, şef al Serviciului Control al aceleiaşi instituţii, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu cu obţinerea de foloase necuvenite în formă continuată, dare de mită şi luare de mită în formă continuată;
-reţinerea, pentru 24 de ore (începând de la data de 23.09.2014, ora 22,45 până la data de 24.09.2014, ora 22,45) a inculpatului TÂRZIORU RELU PETRU, primar al oraşului Săveni, jud. Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată;
-reţinerea, pentru 24 de ore (începând de la data de 24.09.2014, ora 02,15 până la data de 25.09.2014, ora 02,15) a inculpatului EPURAȘ OVIDIU, șef al Serviciului Inspecție Cota de Lapte și Supracontrol în cadrul APIA Centrul Județean Botoșani, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinerea de foloase necuvenite;
-reţinerea, pentru 24 de ore (începând de la data de 24.09.2014, ora 02,10 până la data de 24.09.2014, ora 02,10) a inculpatului MERTICARIU ILIE-IULIAN, administrator al S.C. AGROMER S.R.L. Sadoveni, judeţul Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

Din ordonanța de reținere întocmită de procurori a reieșit că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă referitoare la existența unor grupuri de interese care acţionează în vederea fraudării fondurilor europene destinate sprijinirii agriculturii, identificate la nivelul APIA Botoşani, grupuri având următoarea componenţă:

Un grup compus din Faraon Gheorghe - şef Serviciu Control, Tincu Gabriel- şef Serviciu Măsuri Speciale şi IT, Epuraş Ovipiu, şef Serviciu Inspecţie, oferă sprijin ilegal și cointeresat unor fermieri agreaţi, între care figurează şi Merticariu Ilie-Iulian, administrator al S.C. AGROMER S.R.L. Sadoveni, judeţul Botoşani.

Un alt grup, condus de Zaharia Liviu-Stelian - director executiv şi alţi funcţionari ai APIA Botoşani, oferă sprijin ilegal și cointeresat altor fermieri agreaţi.

În acest sens, din actele dosarului rezultă că au fost desfășurate activități cu încălcarea atribuțiunilor de serviciu, în scopul acordării de subvenții în afara cadrului legal, unor fermieri aflați în sfera de interese a funcționarilor APIA Botoşani, de către angajaţii cu funcții de conducere și control ai instituţiei sus menţionaţi, fiind utilizate următoarele mecanisme ilicite:
1.Derularea unor demersuri având ca efect majorarea cuantumului subvenţiei pe suprafaţă încasată de persoane apropiate, precum și obținerea ilegală de fonduri europene în legătură cu accesarea unor proiecte finanțate din acest buget.
În acest sens, a reieşit că Tincu Gabriel, şef de serviciu la APIA Botoşani, ar fi intermediar în tranzacţii cu terenuri pe raza județului Botoșani, un număr însemnat de persoane apelând la acesta pentru identificarea de posibili cumpărători.
Utilizând datele de identitate ale proprietarilor de teren şi specimenele de semnături olografe, acesta întocmeşte, în fals, contracte de arendă pentru suprafeţele de teren pe care proprietarii ar fi dispuşi să le vândă, arendaş fiind o persoană din familia lui Tincu Gabriel.
Contractele de arendă sunt înregistrate apoi la primăriile localităţilor pe raza cărora sunt situate terenurile, cu complicitatea unor angajaţi din cadrul instituţiilor respective, fără ca deţinătorii de drept, care sunt menţionaţi în contract ca şi arendatori, să fie înştiinţaţi despre încheierea acestora.

Ele ar fi fost tehnoredactate personal de Tincu Gabriel, folosind calculatorul său de serviciu de la Centrul Judeţean Botoşani al A.P.I.A., în respectivul sistem informatic fiind stocate copii ale acestora în format electronic. Suprafaţa totală pentru care persoana din familia funcţionarului APIA Botoşani a solicitat subvenţii în campania 2013 este de aproximativ 100 ha teren, din care exploatează efectiv doar 20 ha. În acest context, suma încasată ilicit este de aproximativ 13.000 euro, iar pentru anul 2014, în contextul majorării cuantumului subvenţiilor, suma ar fi de aproximativ 17.000 euro.

2. Pe parcursul derulării campaniei de depunere a dosarelor pentru solicitarea subvenţiei pe suprafaţă, funcţionarii APIA Botoşani au derulat şi derulează activităţi în beneficiul ilicit al fermierilor agreaţi, astfel încât aceştia să poată beneficia de subvenţii cât mai mari, fără îndeplinirea condiţiilor legale. Beneficiind de acces la hărţile în format digital pe care sunt poziţionate parcelele pentru care s-au solicitat subvenţii aferente anului 2013, Tincu Gabriel a recurs la identificarea, în baza de date a instituţiei, a suprafeţelor de teren neincluse în cererile de acordare a subvenţiei şi comunicarea poziţiei parcelelor către fermierii agreaţi pentru a le include în cererile depuse de aceştia din urmă. Unul dintre fermierii care au inclus în cererea de solicitare a subvenţiei aproximativ 300 de ha de teren identificate în acest mod de Tincu Gabriel, este Merticariu Ilie-Iulian, administrator al S.C. AGROMER S.R.L. Sadoveni, judeţul Botoşani.

Pentru a putea include în cererea depusă, terenurile aflate în situaţia prezentată anterior, Merticariu Ilie-Iulian a obţinut de la primăriile pe raza cărora sunt situate terenurile adeverinţe tipizate, "în alb", care atestă dreptul de folosinţă asupra terenurilor agricole pentru care solicită subvenţii. Documentele menţionate au fost completate la sediul A.P.I.A. Botoşani de către Tincu Gabriel şi Merticariu Ilie-Iulian cu datele referitoare la poziţia terenurilor, în urma identificării acestora de către Tincu Gabriel în baza de date a instituţiei.

3. În contextul desfăşurării unor controale de către APIA Botoşani, în vederea verificării dacă terenurile pentru care s-au solicitat subvenţii au şi fost cultivate corespunzător, persoane din conducerea APIA au întreprins demersuri, inclusiv prin accesarea și modificarea ilegală a unor date din sistemul informatic, pentru a proteja interesele anumitor fermieri. În contextul derulării unui control ce viza verificarea situaţiei unui teren pentru cultivarea căruia se ceruseră subvenţii, inculpatul Zaharia Liviu-Stelian a întreprins demersuri pentru soluţionarea, în beneficiul fermierului, a situaţiei apărute, ceea ce l-a scutit pe acesta din urmă de sancţiuni pecuniare. În acest sens, directorul instituţiei ar fi intervenit ilegal şi în sistemul informatic al A.P.I.A Botoşani, pentru a modifica o serie de date aferente dosarului stocate în format electronic. În acest scop, Zaharia Liviu-Stelian a utilizat ilegal parola de acces a unei angajatei care gestiona dosarul fermierului favorizat.

Totodată, există indicii potrivit cărora, Zaharia Liviu-Stelian ar fi zădărnicit un control ce viza legalitatea atribuirii de subvenții unui fermier și societății pe care o administra, demarat ca urmare a unei petiții. Pentru cea mai mare parte din suprafeţele de teren incluse în dosarele depuse la Centrul Judeţean Botoşani A.P.I.A., fermierul respectiv nu ar fi deţinut documente legale în baza căror să facă dovada clară a exploatării. Acesta a depus dosare de subvenţionare atât în nume personal (50 ha), cât şi al unei societăţi comerciale (900 ha).

În schimbul sprijinului pe care Zaharia Liviu Stelian l-a acordat unuia dintre fermieri, la sfârșitul lunii mai 2014, există indicii că fermierul respectiv i-a oferit două bilete la un concert în Ungaria, precum și cazarea pentru două persoane la un hotel din Budapesta.

În calitate de membru al comisiei de examinare, a Zaharia Liviu Stelian ar fi facilitat ocuparea funcţiei de consilier debutant în cadrul APIA Botoşani a unei persoane apropiate.

De asemenea, rezultă indicii în sensul obţinerii de către Faraon Gheorghe de avantaje materiale de la un fermier care a oferit diverse produse agricole în scopul evitării unor controale care urmau să stabilească legalitatea obținerii subvențiilor. Aceasta întrucât, pentru o mare parte din terenurile înscrise în declarațiile de suprafață, fermierul nu deținea documentele legale justificative care să facă dovada clară a exploatării suprafețelor, existând și indicii că acesta ar deține contracte de arendă false ori încheiate în numele unor persoane decedate.

În acest sens, Faraon Gheorghe, în calitate de şef al Serviciului Control, le comunica unor fermieri date referitoare la controalele în teren, privind suprafețele cultivate sau verificarea animalelor, pe care urmează să le efectueze funcționarii APIA.

În calitate de șef al Serviciului Inspecție Cota de Lapte și Supracontrol, există indicii că Epuraș Ovidiu, în cursul lunii august 2012, i-a convocat pe reprezentanții acestor fermieri , la sediul APIA Botoșani, unde li s-a comunicat că au fost sprijiniți de el și alți funcționari APIA în scopul obținerii preferențiale a subvențiilor pentru suprafață acordate în cadrul culturilor verzi.

Aceasta, având în vedere că, pentru o parte însemnată a terenurilor înscrise în cererile de subvenție, nu se respectau condițiile de acordare a sprijinului financiar întrucât pe terenurile respective nu erau înființate culturi de toamnă conform normelor și procedurilor APIA în această materie. Totodată, în cursul lunii august 2012, Epuraș Ovidiu, care avea ca și sarcină de serviciu stabilirea echipelor de control în teren pentru marii fermieri, a dispus înlocuirea echipei de control inițiale care să efectueze verificările specifice la o fermă, desemnând în acest sens ca raportul de control să fie întocmit de un anumit funcționar care, deși nu a efectuat verificările în teren, a acceptat să întocmească raportul de control. Totodată, există indicii din care rezultă că Epuraș Ovidiu, direct sau prin intermediul unor subordonați, a acordat în campania anului 2012, sprijin financiar mai mare decât li se cuvenea unor fermieri, raportat la numărul de ovine pe care îl dețineau.

Din actele dosarului rezultă și indicii privind activităţile ilicite legate de solicitarea şi obţinerea ilegală de subvenţii din domeniul agricol, în special din categoria plăţilor directe pe suprafaţă, de către fermieri care au dosare gestionate la nivelul Centrului Local Săveni al A.P.I.A. Botoşani. Concret, până în prezent, au fost identificate 15,78 ha de teren agricol administrate de Tîrzioru Petru-Relu, primarul oraşului Săveni, judeţul Botoşani. Până în prezent, au fost identificate peste 20 ha de teren agricol administrate de Tîrzioru Petru-Relu, situate pe raza administrativ-teritorială a oraşului Săveni și a localităţii Coţuşca, pentru care s-au solicitat/încasat în mod ilegal subvenţii. O parte din aceste suprafețe nu au fost deloc cultivate, deși acesta menționase că pe terenurile respective sunt culturi de floarea soarelui sau rapiță.

Celor șase inculpați li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile formulate, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Inculpații ZAHARIA LIVIU STELIAN, TINCU GABRIEL, FARAON GHEORGHE și MERTICARIU ILIE-IULIAN urmează a fi prezentaţi, în cursul zilei de 24 septembrie 2014, la Tribunalul SUCEAVA, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Față de inculpații TÂRZIORU RELU PETRU și EPURAȘ OVIDIU, procurorii au dispus măsura controlului judiciar.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații Botoșani și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Sursa: BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Urmăriţi ştirile RealitateaDorohoiana.ro si pe Google News

Comentarii


Articole din aceeași categorie
Codul galben de ceață a fost prelungit până la ora 20:00!
Mașină făcută scrum, în curtea proprietarului. Cel mai probabil, incendiul a pornit de la un scurtcircuit
DOROHOI - Ziua Națională a României sărbătorită cu ceremonialuri militare și religioase. Nu vor lipsi programe artistice și o masă ostășească
Sindicaliștii AJOFM Botoșani așteaptă rezultatele negocierilor cu Guvernul
MISIUNE UMANITARĂ - Asociația Happy din Botoșani lansează un apel la solidaritate pentru construirea unui nou adăpost pentru bătrânii bolnavi și oamenii străzii
Case din Havârna și Răchiți în pericol din cauza unor incendii cauzate de coșurile de fum necurățate
COD GALBEN de intensificări ale vântului pentru Dorohoi și alte 52 de localități din zonă
Absolventă cu notă mare a Școlii de poliție, angajată la cerere în structurile IPJ Botoșani
Sondaj
Cele mai citite
Trotinetist aflat sub influența alcoolului luat pe capotă de un autoturism, în centrul Dorohoiului - FOTOGALERIE
796
VODAFONE a revenit în Dorohoi!
526
COD GALBEN în județ până mâine la ora 18:00
434
Fetiță de doi ani internată cu arsuri, în urma unui incendiu
372
DOROHOI - Ziua Națională a României sărbătorită cu ceremonialuri militare și religioase. Nu vor lipsi programe artistice și o masă ostășească
360
Bărbat spitalizat după ce a intrat cu mașina într-un copac, la Vârfu Câmpului
351
DOROHOI - Activitate culturală remarcabilă, în seara de Sfântul Andrei: A doua ediție a Festivalului de colinde „O, ce veste minunată!”
339
21 de absolvenți ai școlilor de agenți de poliție încadrați la IPJ Botoșani
321
Delegație a Organizației Județene PRO România prezentă la Congresul Național al partidului. Mihaela Huncă a fost aleasă în funcția de vicepreședinte național
311
Centrul Local Dorohoi al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor s-a mutat într-un sediu nou
307
Arhiva Video
ARHIVA VIDEO REALITATEA DOROHOIANĂ – Grupul umoristic „Lunaticii”, remember la zece ani de la ultimul spectacol - VIDEO&FOTO
ARHIVA VIDEO REALITATEA DOROHOIANĂ – Ovidiu Lipan „Ţăndărică”, recital incendiar la Dorohoi, în 2013
COMUNICAT & VIDEO - „Oamenii ALDE Botoşani sunt cei care fac diferenţa”
Vezi toată arhiva video
Anunţuri
DAS Dorohoi – Precizări privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde
VODAFONE a revenit în Dorohoi!
Primăria Dorohoi – Anunț privind aprobarea Taxei de salubrizare pe anul 2024. Sunt așteptate propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare
Direcția Taxe și Impozite Locale Dorohoi – Anunț dezbatere publică privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Dorohoi, pentru anul 2024
DAS Dorohoi – ANUNȚ IMPORTANT privind acordarea venitului minim de incluziune (VMI)
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna functionare. Conform reglementarilor si indrumarilor privind cele mai bune practivi, orice utilizator din UE trebuie instiintat in aceasta privinta si trebuie sa isi dea acordul privind aceasta instiintare.


Sunt de acord